Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-18-Speech-4-288-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141218.27.4-288-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Podržavam ovo izvješće i jačanje odnosa između Europske unije i Gruzije. Važno je da Gruzija nastavi odlučno provoditi reforme pravosuđa, jačanja vladavine prava i postizanja višeg stupnja demokracije. Gruzijska suverenost ne smije biti u ni jednom trenutku ugrožena, a sve susjedne države moraju poštovati gruzijski teritorijalni integritet unutar međunarodno priznatih granica."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph