Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-18-Speech-4-282-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141218.27.4-282-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Glasovao sam za nacrt zakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge zato jer intenziviranjem i formaliziranjem odnosa sa Gruzijom, doprinosi se miru i stabilnosti regije, a time se potvrđuje suverenost i teritorijalna cjelovitost Gruzije. Podržavam napore Europske unije pri ostvarivanju nacionalne pomirbe u Gruziji, gdje je situacija još uvijek napeta i gdje je potrebno stvoriti ozračje slobode i demokracije. Stoga smatram da će se Sporazumom aktivno pridonijeti razvoju Gruzije i izgradnji jačih gospodarskih veza s EU-om."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph