Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-18-Speech-4-267-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141218.27.4-267-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Jag har röstat ja till avtalet. Jag vill dock understryka att folket i Georgien borde haft det avgörande beslutet i denna viktiga fråga. Den bästa formen för ett folkligt förankrat beslut i avgörande frågor är en folkomröstning; då hade också avtalets ekonomiska och sociala konsekvenser kunnat diskuteras ingående, liksom konsekvenserna för relationerna till Ryssland."@sv2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph