Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-18-Speech-4-260-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141218.27.4-260-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Paní předsedající, já jsem svůj postoj již vyjádřil, proto řeknu pouze jednu myšlenku. Je dobře, že tato asociační dohoda neobsahuje pouze ekonomické otázky, neřeší pouze otázky cel a řekněme volného obchodu, ale řeší i právě budování právního státu v Gruzii, to znamená posílení některých právních odvětví, jako je třeba téma veřejných zakázek. To si myslím, že je velmi důležité. Jako bývalý ministr spravedlnosti v České republice vím, že přidružení k Evropě by nemělo být pouze ekonomickou otázkou, ale i otázkou neekonomických témat, a to na prvém místě rozvoje právního státu. Tedy jsem rád, že tyto otázky tato dohoda také řeší, proto jsem ji podpořil."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph