Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-18-Speech-4-257-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141218.26.4-257-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Plně podporuji uzavření asociační dohody s Gruzií. Tato země si takovýto krok plně zaslouží a je velice důležitý i pro její další vnitropolitický vývoj a další implementaci demokratických reforem."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph