Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-18-Speech-4-243-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141218.26.4-243-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Podržavam Izvješće kolege Miminkisa o sklapanju Sporazuma o pridruživanju s Gruzijom koji stvara okvir za snažniji politički dijalog te dublju suradnju u nizu sektorskih aktivnosti kao i harmonizaciju gruzijskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU-a. U okviru politike Istočnog partnerstva EU-a smatram da će približavanje Uniji pomoći sigurnosti zemlje te rješavanju problema u Abhaziji i Južnoj Osetiji. EU mora u ovome trenutku iskazati puno više političke volje prema Gruziji, kao i naći načina kako bi se mogle provesti teške ekonomske i političke reforme u Gruziji. Nije dobro da se Gruziju kvalificira kao zemlju u kojoj se pravosudne institucije koriste za obračune s političkim oponentima te pozivam gruzijsku vladu da u pravosudnim reformama angažira iskusne savjetnike iz članica EU-a koje će pridonijeti vjerodostojnosti reformi u cilju osiguravanja neovisnosti državnog odvjetništva i jačanja vladavine prava."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph