Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-18-Speech-4-230-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141218.26.4-230-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Gruzije koji istovremeno uključuje i sporazum o slobodnoj trgovini iniciran je tijekom Istočnog partnerstva u Vilniusu 29. studenog 2013., a potpisan je 27. srpnja 2014. Parlament Republike Gruzije ratificirao je sporazum mjesec dana kasnije i odobrio je stupanje sporazuma na snagu od 1. rujna 2014. Sporazum o pridruživanju i Sporazum o dubokoj i sveobuhvatnoj zoni slobodne trgovine (Association Agreement and Deep and Comprehensive Free Trade Area AA / DCFTA) predstavlja novu generaciju sporazuma potpisanih od strane Europske unije s trećim zemljama. Oba sporazuma imaju za cilj značajno produbljivanje političke suradnje i gospodarske integracije Gruzije s Europskom unijom. Sporazum sadrži obvezujuća pravila za obje strane. Posebna pozornost bit će posvećena provedbi aktivnosti kroz različita područja. Sporazumom se predviđaju reforme u sljedećim područjima: javna uprava, pravosuđe i provođenje zakona, gospodarski oporavak i rast, zaštita potrošača, energetika, promet, zaštita okoliša, industrijski razvoj, socijalni razvoj i zaštita, obrazovanje, mladi i kultura. Podržala sam ovo izvješće jer smatram da će se sporazumom poboljšati suradnja u području jačanja vladavine prava, borbe protiv korupcije, osiguranja poštivanja temeljnih ljudskih prava i sloboda i jačanja demokratskih institucija."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph