Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-18-Speech-4-223-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141218.26.4-223-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Glasao sam ZA prijedlog rezolucije o nacrtu Odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njezinih država članica s jedne strane i Gruzije s druge jer navedeni sporazum predstavlja proces socijalnog, gospodarskog i pravnog približavanje Gruzije europskim načelima i standardima. Također podržavam stvaranje prostora slobodne trgovine između Europske unije i Gruzije koji će doprinijeti ekonomskom rastu te zemlje. Ovim se putem poziva Gruziju da nastavi s demokratskim i sveobuhvatnim reformama koje su neophodne i koje moraju biti u skladu s Ugovorom o Europskoj uniji. No međutim, držim da su potrebne dodatne reforme i napori kako bi se stabiliziralo područje u pitanju i kako bi se suzbilo diskriminaciju, kršenje ljudskih prava, korupciju i ostale fenomene koji su još uvijek prisutni u Gruziji."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph