Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-18-Speech-4-222-750"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141218.26.4-222-750"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Grúzia és az EU történelmében fontos lépés a társulási megállapodás megkötése. Jelen társulási megállapodás nagy lehetőséget rejt Grúzia számára, hogy szervesebben bekapcsolódhasson az európai integráció folyamatába. Szavazatommal támogattam a jelen indítványban megfogalmazott javaslatokat, mivel véleményem szerint megfelelő hangsúlyt helyez az igazságügyi rendszer reformjára, valamint a jogállam és a demokrácia erősítésére."@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph