Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-18-Speech-4-211-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141218.26.4-211-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Am votat în favoarea raportului cu privire la propunerea de rezoluţie fără caracter legislativ referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Georgia, pe de altă parte. În Georgia există un puternic consens naţional, dar şi la nivelul tuturor partidelor, în favoarea integrării acestei ţări atât în Uniunea Europeană, cât şi în NATO. Potrivit unui studiu recent realizat de Institutul Democratic Național pentru Afaceri Internaționale, 69% din populația Georgiei este de acord cu semnarea unui acord de asociere cu Uniunea Europeană. Progresele înregistrate de Georgia în materie de respectare a drepturilor omului, democraţiei și statului de drept sunt încoronate prin semnarea Acordului de asociere. Acest angajament arată recunoaşterea fermă a UE cu privire la aceste progrese, precum şi ambiţia Georgiei de a continua drumul proeuropean. UE demonstreză solidaritate atât faţă de Georgia, cât şi faţă de Republica Moldova şi Ucraina iar Acordul nu reprezintă un scop în sine, ci parte a unui proces larg de a aduce aceste ţări mai aproape de idealul european."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph