Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-18-Speech-4-199-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141218.26.4-199-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Paní předsedající, já jako poslanec z České republiky, bývalé postkomunistické země, která má tragické zkušenosti se Sovětským svazem, jsem velmi vítal a velmi vítám, že jsme dneska přijali a podpořili dohodu o přidružení Gruzie a otevřeli jsme tak cestu této zemi, která kdysi byla součástí Sovětské svazu a kde Rusko dodnes uplatňuje svoje vlivové zájmy, mezi demokratické státy, mezi rodinu evropských demokratických právních států. Je to podle mého názoru velmi důležité a je velmi důležité, že naše politika, politika Evropské unie, podporuje tyto bývalé části a bývalé země komunistického bloku a že jim umožňuje stát se právními a prosperujícími státy. Na poslední schůzi jsme takto podpořili Moldavsko, nyní takto podporujeme Gruzii a já doufám, že tato dohoda bude přínosem pro Gruzii při rozvoji právního gruzínského státu a při rozvoji gruzínské ekonomiky. Považuji to tedy za velmi důležité a jsem rád, že naše politika je orientována na rozvoj této východní části Evropy a řekněme části Asie. Je to velmi důležité a doufám, že v tom budeme pokračovat."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph