Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-18-Speech-4-198-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141218.26.4-198-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! Podjęliśmy decyzję o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Gruzją i oczywiście głosowałem za rezolucją, bo wszystko, co wzmacnia niepodległość państw powstałych na wschodzie po rozpadzie Związku Sowieckiego, wypełnia nakazy europejskiej solidarności. Ale muszę wyrazić dezaprobatę wobec zaprzeczającego tej solidarności faktu narzucania Gruzji ideologii homoseksualnej. Kapitałem społecznym Europy był gruziński Marsz Rodziny, w którym na apel Kościoła Prawosławnego uczestniczyło tysiące mieszkańców Tbilisi. A zarzucanie Gruzji tzw. homofobii to faktyczny atak na wartości zawarte w prawie krajów Europy Środkowej, od Litwy po Chorwację. Apeluję szczególnie do chrześcijańskich demokratów: nie przyjmujcie kultury skrajnej lewicy, głosujcie tak, jak głosowaliby Schuman, Adenauer i De Gasperi. I oczywiście Wesołych Świąt i dla wszystkich."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
"Joyeux Noël"2
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph