Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-18-Speech-4-193-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141218.25.4-193-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Podržavam ovu Rezoluciju budući da potiče učinkovit način regulacije financijskih aranžmana za sanaciju, konkretno, učinkovito prikupljanje doprinosa od strane kreditnih institucija i investicijskih društava. Učinkovita provedba direktive omogućuje prikupljanje doprinosa, ujedno vodeći računa o rizičnosti samih institucija. Također, nacionalna tijela će na ovaj način moći pravovremeno izračunati i prikupljati doprinose. U tu svrhu potrebno je što prije usvojiti ovu Rezoluciju."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph