Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-18-Speech-4-161-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141218.24.4-161-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Podržao sam Rezoluciju o Delegiranoj uredbi Komisije o primjeni sustava općih carinskih povlastica na Filipine jer smatram da treba odgoditi sklapanje sporazuma kojim se omogućuje povlašteni uvoz proizvoda koji potječu iz države koja ne čini dovoljno za zaustavljanje radnji koje se protive načelima i pravilima koje promičemo u Europskoj uniji. U kolovozu 2014. godine, Europska komisija donijela je Delegiranu uredbu o primjeni sustava općih carinskih povlastica za Filipine. Tom Uredbom bi se omogućilo Filipinima izvoz određenih grupa proizvoda u EU. 2008. godine donesena je uredba Vijeća kojom se definiraju pravila sa ciljem uspostave Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i neregularnog ribolova. Komisija je donijela 10. lipnja 2014. godine odluku kojom se ukazuje Filipinima da se smatra da postoji mogućnost određivanja Filipina kao države koja ne surađuje na uspostavi Zajednice u skladu s navedenom Uredbom. Nezakonit izlov ribe iz svjetskih mora godišnje nanosi ogromnu štetu. Zbog prodaje ilegalno izlovljene ribe teško je procijeniti stvarni ekonomski utjecaj nezakonitog izlova, ali stručnjaci smatraju da se radi o ozbiljnoj prijetnji legitimnom ribarstvu koje zapošljava milijune osoba u svijetu."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph