Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-18-Speech-4-133-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141218.24.4-133-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Balsavau už šią rezoliuciją, kurios tikslas –neleisti suteikti Filipinams BLS+ statuso, kol Komisija panaikins jiems suteiktą geltonąją kortą dėl neteisėtos žvejybos. Komisija šią kortą jiems suteikė po to, kai nustatė, kad Filipinai nesilaiko nustatytų taisyklių dėl kovos su nelegalia, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba. Leisti Filipinams prisijungti prie BLS+ reikštų leisti žvejybos produktus iš Filipinų į ES rinkas be jokių muitų ir negarantuojant, kad tie produktai gauti iš teisėtos žvejybos. Pritariu siūlymui prieš suteikiant Filipinams BLS+ statusą sulaukti Komisijos sprendimo atsiimti jiems suteiktą geltonąją kortą. Šia rezoliucija siunčiama žinia ES piliečiams ir žvejams: negalime sutikti, kad ES susidurtų su nesąžininga konkurencija su nelegaliais produktais."@lt2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph