Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-18-Speech-4-128-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141218.23.4-128-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Paní předsedající, já bych chtěl k této otázce říci jenom jeden svůj velmi důležitý postřeh. V říjnu 2013 Evropský parlament přijal usnesení o imigračních tocích ve Středomoří. Krátce poté Rada ustanovila pracovní skupinu pro Středomoří, načež následovalo několik sdělení Komise. Toto usnesení velmi vítám, protože je v hodně ohledech komplexní. Osobně podporuju komplexní řešení, na kterém se shodnou všechny státy Evropské unie. A mým posledním přáním pro rok 2015 je, abychom opravdu hledali řešení, na kterém se shodneme my, demokratické strany Evropského parlamentu. Když nebudeme o imigraci hovořit my, demokraté, necháme toto téma různým populistům a nacionalistům, a to tématu imigrace určitě neprospěje. Děkuji Vám a přeju Vám krásné svátky."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph