Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-18-Speech-4-076-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141218.5.4-076-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Politinė, socialinė padėtis Sudane tampa vis nestabilesnė. Ši šalis pasiekė kritinį tašką savo istorijoje, kai valstybinės institucijos pradėjo naudoti ypač represinius policijos metodus. Jų tikslas yra apriboti žodžio bei pasisakymo laisvę. Taip pat siekiama uždrausti laisvas politines diskusijas. Ši veikla yra neteisėta. Tai pažeidžia tarptautinės teisės normas bei standartus. Kaip Piliečių laisvių komiteto narys, noriu atkreipti dėmesį į nerimą keliantį įvykį – žmogaus teisių gynėjo daktaro Medani suėmimą. Norėdama apginti pagrindines Sudano gyventojų teises, Europos Sąjunga privalo reaguoti griežtai. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į persekiojimą dėl tikėjimo. Turi būti užtikrinta tikėjimo laisvė, tai negali būti persekiojimo priežastis. Nusiųskime aiškų signalą, neleiskime tylėti atviros diskriminacijos metu."@lt2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph