Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-18-Speech-4-067-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141218.5.4-067-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, wij vragen hier vandaag om aandacht voor drie mensenrechtenactivisten in Sudan: meneer Amin Mekki Medani, meneer Farouk Abu Eissa, meneer Farah Ibrahim Mohammed Alagar. We stonden hier voor de zomervakantie ook om aandacht te vragen voor een vrouw in de gevangenis met een kind in Sudan. We kunnen dit keer op keer blijven doen. Wat wij zeker weten is dat het regime in Sudan geen enkel respect heeft voor mensenrechten. Meneer Amin Mekki Medani werd opgepakt in Khartoum, de hoofdstad van Sudan, nadat hij terugkeerde van een activiteit in het buitenland. Hij had daar een resolutie ondertekend die vroeg om democratie in Sudan en die ervoor moest zorgen dat de oppositie zich verenigt voor verkiezingen in het voorjaar. Diezelfde oppositie heeft al gezegd dat de verkiezingen in het voorjaar, in april 2015 op deze manier niet te vertrouwen zijn. Ik vind het zeer moeilijk om te zien hoe in een land als Sudan alles keer op keer opnieuw verkeerd gaat en hoe de stimulansen die er komen, door de regering onderdrukt worden. Gisterenavond hebben we hier gepraat over het Khartoum-proces, een proces waarbij de Europese lidstaten met de Noord-Afrikaanse landen een overeenkomst hebben gesloten om migranten in Afrika te houden. Die overeenkomst werd onder andere met Sudan gesloten. Het lijkt mij in het licht van het oppakken van deze drie mensenrechtenactivisten een ontzettende schande dat wij ons inlaten met een land als Sudan en er zo voor zorgen dat hun mensen in een nog gevaarlijker situatie terechtkomen simpelweg omdat zij niet meer kúnnen vluchten."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph