Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-18-Speech-4-056-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141218.4.4-056-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"A Uachtaráin, seo an tríú bliain i ndiaidh a chéile go bhfuilimid ag caint faoi chearta daonna sa limistéar seo den domhan agus i ndáiríre is deacair a chreidiúint go bhfuilimid ag caint faoi sclábhaíocht sa lá atá inniu ann. Ach sin díreach mar atá, agus go háirithe nuair a thuigimid gurb í an Mháratáin an tír dheireanach ar domhan chun sclábhaíocht a chur ar ceal go hoifigiúil i mbliain 1981. Anois trí bliana is tríocha ina dhiaidh sin deirtear go bhfuil suas le 4 % nó níos mó, b’fhéidir suas le 20 % den daonra faoi sclábhaíocht. Ní féidir cur suas leis seo agus caithfimid brú a chur ar an Máratáin cloí lena rialacha féin agus go háirithe seans a thabhairt do na sclábhaithe atá ag déanamh feirmeoireacht ar thalamh le cianta a bheith ina n-úinéirí ar an dtalamh sin agus freisin an fear iontach cróga Biram Dah Abeid a ligean saor. Níl aon chúis go bhfuil sé i bpríosún in aon chor."@en1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph