Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-18-Speech-4-051-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Pane předsedající, chci poukázat na to, jak zde již bylo řečeno, že Mauretánie skutečně jako poslední stát světa zrušila systém otroctví v roce 1981. Teprve po dvaceti šesti letech zavedla trestný čin otrokářství do své legislativy. Nicméně od tohoto roku 2007 je známo pouze několik jednotlivých případů odsouzení za spáchání tohoto trestného činu otrokářství. Přitom podle zprávy The Walk Free Foundation je Mauretánie zemí s nejvyšším počtem populace žijící v poměrech novodobého otroctví, a to 4 %. Obě tyto čísla ukazují, jak je složité a obtížné měnit dávné zvyky v tradicionalistické společnosti, ovšem to nemůže představovat jakoukoliv omluvu pro toto jednání. Evropská unie by proto měla jako partner pomáhat Mauretánii skutečně překonat tuto strašlivou situaci. A chtěl bych poděkovat panu Predovi, že byl iniciátorem této, pro mě velmi důležité, rezoluce."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141218.4.4-051-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph