Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-18-Speech-4-046-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141218.4.4-046-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Aj napriek tomu, že sa píše rok 2014, existuje na svete štát, kde nie je prítomné len tzv. novodobé otrokárstvo, ktorého sme svedkami, žiaľ, aj vo vyspelých krajinách. V Mauritánii žijú skutoční otroci – ľudia, ktorí sú majetkom iných ľudí, ktorí majú nad nimi absolútnu moc, ktorí rozhodujú o ich živote a smrti. Jednoznačne odsudzujem tento stav. Tolerovanie takýchto neprijateľných praktík, ktoré dokonca sú v tejto krajine už niekoľko rokov zákonom zakázané. Žiadam vládu Mauritánie, aby prepustila neprávom zadržiavaného bojovníka za zrušenie otrokárstva Birama Daha Abeida, ktorého proces sa údajne dnes začal. V prípade, že tento aktivista bude odsúdený, bude to nielen veľká nespravodlivosť, ale aj rana pre tisícky otrokov, za ktorých slobodu bojuje. Vyzývam mauritánsku vládu, aby rešpektovala nielen ľudské práva, ale aj vlastné zákony. Nie je možné tolerovať takúto situáciu a za seba môžem prehlásiť, že neexistuje žiadny ekonomický záujem, ktorý by ma prinútil nad týmto neľudským konaním privrieť oči."@sk2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph