Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-18-Speech-4-041-004"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141218.3.4-041-004"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Zásahy venezuelské stání moci proti opozičnímu vůdci a prezidentskému kandidátovi Enrique Capriles Radonskému patří k těm, které jitří naše emoce. Jen obtížně by se mezi námi hledal člověk, který by měl z takovýchto perzekucí radost. Problém je v tom, že někdo s takovouto naší reakcí počítá. Počítá i s emocemi veřejnosti. A chce takto zvrátit výsledek voleb, svrhnout vládu prezidenta Nicoláse Madura. Myslím, že pomalu nazrál čas k tomu, abychom si otevřeně řekli, zda jsme pro demokracii, nebo pro nekoloniální kontrolu zbytku světa. Zda se budeme pohoršovat nad každou obranou výsledku voleb, které nedopadly podle našich přání, a přilévat olej do ohně na každém Majdanu. Zda naše obhajoba lidských práv bude mít podobu bombardování Tripolisu a tichému přihlížení k řadění fašistů v Oděse. Zda budeme pohrdat vůlí většiny kdykoliv to bude někomu z mocných a majetných vyhovovat. Jsou chvíle, kdy je třeba rozhodnout se. Kdy naše řeč musí být ANO, ANO – NE, NE. A já říkám NE dalšímu šíření chaosu ve světě. Nehledejme vinu jen u těch druhých. Podívejme se do našich vlastních řad. A řekněme NE šíření chaosu. Řekněme ANO stabilní Venezuele a svobodné Latinské Americe."@cs1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph