Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-18-Speech-4-035-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141218.3.4-035-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Domnule președinte, Uniunea Europeană s-a afirmat în politica internațională ca un actor dedicat promovării democrației și protejării drepturilor omului. Putem afirma cu convingere că respectarea procedurilor și principiilor democratice, precum și respectul pentru drepturile omului nu reprezintă exclusiv o prioritate politică în acțiunea externă a Uniunii, ci însăși rațiunea existenței sale. În aceste condiții, nu putem să nu privim cu îngrijorare la situația din Venezuela, unde statul de drept, principiile și mecanismele democratice, precum și drepturile esențiale care aparțin fiecărei ființe umane sunt încălcate persistent. Susțin astfel adoptarea prezentei rezoluții. Cred că este important ca Uniunea Europeană să transmită mesajul necesității principiilor democrației și ale statului de drept, la fel cum cred că este important ca persecuția și judecarea arbitrară a reprezentanților opoziției din Venezuela, precum și folosirea extrajudiciară a violenței trebuie să înceteze. În același timp, consider că este important ca Venezuela să facă pași importanți în direcția garantării dreptului la liberă opinie și la liberă asociere. Este important, în egală măsură, ca în acest efort să fie implicate toate instituțiile europene și sunt de acord cu inițiatorii rezoluției, că Înaltul Reprezentant trebuie să joace un rol mult mai vizibil în acest subiect."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph