Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-18-Speech-4-030-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141218.3.4-030-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Voorzitter, in slechts één zin kan erg veel worden uitgesproken. Dat deed de verenigde democratische oppositie in Venezuela nog geen week geleden. Haar stellingname luidt: het regime van ons land kan zich erop beroepen dat het de straffeloosheid heeft gedemocratiseerd. Dat is een enorme veroordeling. De Venezolaanse oppositie verdient onze volledige steun bij haar rechtmatige streven naar een democratische rechtsstaat in eigen land. Ondertussen onderscheidt het regime Maduro zich nog op een heel andere wijze in puur negatieve zin. De joodse gemeenschap in Venezuela is mede door het bruut antisemitisme van het regime momenteel gereduceerd tot nog maar 7 000 leden. Almaar meer tekent zich in Venezuela een situatie af van antisemitisme zonder joden. Wat links daarop heeft te antwoorden, dat hoor ik graag."@nl1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph