Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-18-Speech-4-017-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141218.3.4-017-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Aresztowanie w lutym kilku studentów pod pretekstem działalności przestępczej po tym, jak dwa tygodnie wcześniej wzięli udział w demonstracjach pokojowych, doprowadziło do fali protestów, które przybrały formę demonstracji w całym kraju. Do protestów dołączyła opozycja z liderem Leopoldo Lópezem, który został oskarżony przez władze Wenezueli o podżeganie do protestów. On sam jednak szybko oddał się w ręce wymiaru sprawiedliwości, nazywając go niesprawiedliwym i takim, który wysyła do więzienia pragnących pokojowych i demokratycznych zmian w systemie Wenezuelczyków. Zatrzymanie, aresztowanie i więzienie po dzień dzisiejszy Leopoldo Lópeza jest aktem nieuzasadnionym, nielegalnym i bezprawnym. Ponadto on i inni współwięźniowie należący do demokratycznej opozycji poddawani są okrutnemu, nieludzkiemu i poniżającemu traktowaniu, godzącemu w godność osoby ludzkiej i zaprzeczającemu poszanowaniu praw człowieka. Nadszedł czas, aby społeczność międzynarodowa podjęła działania przeciwko reżimowi Nicolása Maduro i przyczyniła się do poszanowania wolności, demokracji, rządów prawa i praw człowieka w tym kraju."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph