Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-17-Speech-3-745-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141217.65.3-745-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mamikina kungs! Protams, izvēlēties Eiropas integrāciju un tuvināšanos Eiropai nenozīmē sevi noslēgt no pārējās pasaules. Piemēram, Serbijai, kurai pašlaik ir kandidātvalsts statuss ar Eiropas Savienību, ir arī brīvās tirdzniecības līgums ar Krieviju. Tā, protams, ir katras valsts pašas izvēles lieta un, protams, tā ir arī attiecīgās partnervalsts izvēles lieta. Veids, kādā Krievija iespaido savas kaimiņvalstis, tām liekot strikti nostāties vienā vai otrā pusē, ir nepareizs un nepieņemams."@lv2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph