Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-12-17-Speech-3-715-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141217.65.3-715-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Es gribētu vaicāt manam kolēģim no Francijas: „Vai, runājot par to, cik ir izmaksājusi paplašināšanās un cik nabadzīga ir kļuvusi Eiropas Savienība, viņš arī apzinās to, ka Eiropas Savienības kopējais tirgus palielinājās par gandrīz 100 miljoniem, kas deva iespēju gan Francijas uzņēmējiem, gan citu Eiropas valstu uzņēmējiem ievērojami nopelnīt šajā tirgū?” Paldies!"@lv2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph