Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-11-26-Speech-3-360-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141126.24.3-360-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Köszönöm szépen! A gyermeki jogok kapcsán olyan kérdésben szeretném a Bizottság képviselőjének és képviselőtársaimnak az ötleteit, segítségét kérni, amellyel mindnyájan mindennap találkozunk magánemberként is és jogászként is, és mégsem szoktuk valahogy gyermeki jogi problémaként definiálni. Ez pedig azoknak a gyermekeknek a helyzete, akiknek a szülei sokszor elkeseredettségükben, reményt vesztettségükben éveken át húzódó válóperekben, házassági bontóperekben, gyermekelhelyezési perekben – hogy ilyen hétköznapian fejezzem ki magam – ölik egymást, és a gyermek sokszor teljesen magára maradva, depresszióban, kiszolgáltatva éli meg ezt a szituációt. Azt is meg kell, hogy mondjam, hogy sokszor jogász kollégák is ügyvédként nem hogy az egyezséget igyekeznének előmozdítani, hanem még szítják is a feszültséget. Milyen tapasztalataik, milyen ötleteik vannak? Önök is gyermekjogi kérdésként látják-e ezt? Lehetne-e valamiféle európai akciót a legjobb tapasztalatok felhasználásával indítani ezeknek az elfeledett gyerekeknek a védelmében és megsegítése érdekében? Sőt, sokszor a szülők is segítséget igényelnének ezekben a helyzetekben. Köszönöm szépen!"@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph