Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-11-26-Speech-3-031-250"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141126.6.3-031-250"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Nadat de Europese Commissie jarenlang de lidstaten een strikt bezuinigingsbeleid heeft opgelegd, verheugt het mij dat de nieuwe Commissie heeft ingezien dat investeringen nodig zijn om Europa uit de crisis te tillen. Met alleen harde besparingen lukt dat niet. Dit investeringsplan vormt dan ook een breuk met het verleden en daarom verwelkom is het. Het plan is echter niet ambitieus genoeg. Het had veel verder moeten gaan, zowel voor wat betreft het bedrag dat geïnvesteerd gaat worden als de oorsprong van die middelen en de prioriteiten die naar voren geschoven worden. Het bedrag dat vrijgemaakt wordt om publieke investeringen mogelijk te maken, is beperkt en is bovendien voornamelijk een heroriëntering van bestaande budgetlijnen. Dat is teleurstellend. De vooropgestelde hefboomeffecten lijken bovendien onrealistisch groot. Maar ook qua inhoudelijke prioriteiten mocht het plan voor mij een stuk ambitieuzer zijn! Om de Europese Unie voor te bereiden op de toekomst, moet er radicaal gekozen worden voor de transitie naar een duurzame economie. Investeringen in energie-efficiëntie, aanpak van klimaatverandering, duurzaam transport, de digitale economie en menselijk kapitaal (onderwijs en opleiding) zijn daarbij prioritair. Met de vage prioriteiten die in het investeringsplan naar voren worden geschoven, zal deze duurzame transitie niet worden ingezet."@fr2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph