Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-11-12-Speech-3-405-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141112.22.3-405-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"17. november je pre český a slovenský národ rovnakým symbolom ako pád Berlínskeho múru pre Nemecko. Pred dvadsiatimi piatimi rokmi sa naše národy vrátili do Európy. Zjednotená Európa stojí na porážke nacizmu a komunizmu. Bolo by ohrozením Európy, keby sme nepripomínali nacizmus a jeho zločiny. No tak ju ohrozuje aj ignorovanie zločinov komunizmu. Komunizmus porazila odvaha mužov a žien, ktorí verili v slobodu a ľudskú dôstojnosť. Bránu k novembru 89 otvorili tisícky aktivistov podzemnej cirkvi a sviečková manifestácia v Bratislave rok predtým. Chcem pripomenúť aj dve veľké postavy, ktorých podpora pre nás v tom čase znamenala veľmi veľa: pápeža Jána Pavla II a prezidenta Ronalda Reagana. Právo nakoniec zvíťazilo nad bezprávím. Sloboda nad totalitou. A som veľmi rada, že to môžem pripomenúť ako poslankyňa občanov Slovenskej republiky tu v Európskom parlamente."@sk2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph