Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-11-12-Speech-3-402-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141112.22.3-402-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Gospodine predsjedniče, rodna ravnopravnost u Europskoj politici je dosada uglavnom počivala na stranačkim kvotama socijaldemokratskih opcija. Želja mi je da kvote prestanu biti tema i da žene zauzmu visoka mjesta na listama jer to zaslužuju i jer su njihove zasluge prepoznate. U Hrvatskoj je u tijeku rasprava o izmjenama izbornog zakonodavstva koje bi uvele četrdesetpostotne rodne kvote na stranačke liste. Stranke koje ne budu poštivale kvote će biti diskvalificirane iz izbornog natjecanja. Pokazalo se da su zemlje u kojima žene ravnopravno sudjeluju u svim sferama društva naprednije i uspješnije. Kvota je samo prvi korak koji će dovesti do pozitivnih promjena, no zalažem se i za dodatne mehanizme koji će osigurati ravnomjernu raspodjelu žena na listi. Moramo se prestati pretvarati da žene ne žele ili da nisu sposobne utjecati na procese donošenja odluka i osvijestiti činjenice da se moraju uspostaviti brzi i efikasni mehanizmi kojima će ih se ravnopravno uključiti u društvo."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph