Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-11-12-Speech-3-400-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141112.22.3-400-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"17. novembra si pripomíname nielen deň boja za slobodu, ale tento deň patrí vo svete aj predčasne narodeným deťom. Tým, ktoré sú s nami, ale aj tým, ktoré boli príliš krehké a museli nás opustiť. Každoročne sa vo svete predčasne narodí až 15 miliónov detí, pričom viac ako milión z nich sa nedožije svojich prvých narodenín. To znamená, že až jedno z desiatich detí príde na svet s hmotnosťou nižšou ako 2500 gramov a veľakrát sa pohybuje aj pod hranicou 1000 gramov. Predčasne narodené deti sú vystavené mnohým zdravotným komplikáciám a mnohé po celý život budú čeliť zdravotnému postihnutiu. Je preto nevyhnutné, aby sa zvýšila kvalita zdravotnej starostlivosti o ženy počas tehotenstva a tak sa zastavil stúpajúci trend predčasných pôrodov. Taktiež je kľúčové zlepšiť ranú starostlivosť o tieto deti, aby sa zvýšila kvalita ich života, ako aj života ich rodiny."@sk2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph