Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-11-12-Speech-3-399-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141112.22.3-399-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Godātais priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi! Sakarā ar notikušajām parlamenta vēlēšanām Ukrainā es gribētu pievērst jūsu uzmanību vienam satraucošam faktoram. Vēlētāju aktivitāte Austrumukrainā bija ļoti zema — tikai 30 – 40 % un tas ir neņemot vērā reģionus, kurus kontrolē separātisti un kur vēlēšanas vispār nav notikušas. Iepriekšējos gados šis cipars bija 50 – 60 %. Austrumukrainas iedzīvotāji regulāri atbalstīja bijušo prezidentu Janukoviču. Tagad liela daļa no šiem cilvēkiem nepiedalījās vēlēšanās. Kolēģi, šī zemā aktivitāte ir slikta zīme. Atcerēsimies, cik mēs, eiropieši, bijām naivi un netālredzīgi Irākā. Mēs tik ļoti priecājāmies, ka beidzot šī valsts ir uz demokrātijas ceļa, ka mēs nemaz nepamanījām, ka liela iedzīvotāju grupa — sunnīti — bija atstumti no lēmuma pieņemšanas procesiem, izmantojot ieganstu, ka viņi atbalstījuši Sadamu Huseinu. Tagad mēs skaidri redzam šī akluma rezultātu. Sunnīti atbalstījuši radikāļus no nevis tāpēc, ka viņiem patīk radikāļu ideoloģija, bet tāpēc, ka viņi jutās pazemoti, atstumti un ignorēti. Kolēģi, mums ir jāuzklausa, ko domā Austrumukrainas iedzīvotāji, ko viņi grib. Ir laiks mācīties no mūsu pašu kļūdām."@lv2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
"ISIS"2
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph