Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-11-12-Speech-3-396-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141112.22.3-396-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Head kolleegid! Ida-Ukrainas kasvab tundidega uue sõjalise vastasseisu oht ja Venemaa on tekitamas Ukrainasse sellel aastal juba teist külmutatud konflikti piirkonda pärast Krimmi ehk kui vaadata 2. novembri ebaseaduslikke valimisi Donbassis, siis Venemaa ei teinud midagi, et neid valimisi ära hoida, vaid vastupidi mahitas neid, ja praegu on võetud selge suund uue külmutatud konflikti piirkonna tekitamisele. Arvestades viimaseid teateid Venemaa vägede taaskoondumisest Ukraina piiride äärde, sealhulgas ka liikumisest Ida-Ukrainasse, ja samuti seda, et Ukrainal ei ole siiani võimaldatud kontrollida täies mahus oma riigipiiri, siis peaksid ka Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Liidu välisministrid võimalikult ruttu tulema tagasi uute sanktsioonide kehtestamise juurde ehk sanktsioonide nimekirja tuleb lisada need, kes on vastutavad nende nn valimiste läbiviimise eest Donbassi piirkonnas, seda nii Venemaalt kui ka kohalikust piirkonnast. Kahjuks ei ole seni poliitilised ponnistused tulemusi andnud ja Minski protsess on suure tõenäosusega määratud luhtumisele."@et1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph