Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-11-12-Speech-3-383-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141112.22.3-383-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand! Hormonforstyrrende stoffer er blevet en del af hverdagen for helt almindelige mennesker. Et nyt dansk studie viser, at ingen går fri af hormonkemien: mænds fertilitet, fostres hjerneskader, testikelkræft. Konsekvenserne er dramatiske. I EU mangler vi stadig klare kriterier for de hormonforstyrrende stoffer, så vi kan tage affære. Kommissionen har hidtil holdt sig tilbage af frygt for at ramme kemikalieindustrien. Det kan ikke være rigtigt! Derfor vil jeg inderligt opfordre sundhedskommissær Andriukaitis til at leve op til lovkravet fra EU’s 7. miljøhandlingsprogram, nemlig at ”udvikle harmoniserede farebaserede kriterier til identificering af hormonforstyrrende stoffer”. Det er på tide, at vi beskytter borgerne og fastsætter lovgivningen efter videnskaben og ikke efter den kyniske kemikalieindustris lobby."@da1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph