Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-11-12-Speech-3-371-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141112.21.3-371-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mint ismeretes a javaslat arról szól, hogy 2014. január 1-jétől az EFTA-államok is részt vesznek az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésébe bejegyzett, következő költségvetési tételhez kapcsolódó fellépésekben: - 04 03 01 03. jogcím: «A munkavállalók szabad mozgása, valamint a szociális biztonsági rendszerek és a migráns munkavállalókra, többek között a harmadik országokból származó migráns munkavállalókra vonatkozó intézkedések összehangolása». Így Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc is partnerekké válnak, és egyben lehetőség nyílik a szorosabb európai együttműködésre a munkavállalók szabadabb mozgása érdekében. Ugyanakkor figyelnünk kell arra is, hogy az Európai Bíróság C-333/13-as számú, 2014. november 11-én kelt ítélete után a munkát nem kereső, inaktív EU-s polgárok szabad mozgását ne lehessen indokolatlanul és jogalap nélkül korlátozni."@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph