Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-11-12-Speech-3-319-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141112.20.3-319-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Rok 2015 bude európskym rokom rozvoja a bude niesť heslo „Náš svet, naša dôstojnosť, naša budúcnosť“. Aká budúcnosť čaká najmladšiu krajinu sveta Južný Sudán je ťažké odhadnúť. Mocenský konflikt dvoch politikov, ktorý prerástol do etnického vyvražďovania, vysídľovania či masového znásilňovania žien, sa týka aj nás. Africký svet je aj naším svetom, a to nielen v roku 2015. Južný Sudán sprevádzalo pri jeho vzniku motto „Spravodlivosť, sloboda a prosperita“. Pre jeho naplnenie musí však Južný Sudán urobiť prvý, a to najdôležitejší krok – postarať sa o svoj ľud zdrvený vojnou a zabezpečiť mu najmä prístup k humanitárnej pomoci. A my všetci sa musíme zasadiť o to, aby sa konflikt ďalej nestupňoval a neboli doňho vťahované deti, ktoré sú najzraniteľnejšou skupinou a stávajú sa nedobrovoľnými potenciálnymi vojakmi."@sk2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph