Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-11-12-Speech-3-203-250"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141112.17.3-203-250"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Dėkoju Europos Audito Rūmų pirmininkui už pristatytą 2013 metų ataskaitą. Šioje Audito Rūmų ataskaitoje įvertinta, kad per šį laikotarpį Europos globalizacijos fondas (EGF) veikė labai veiksmingai ir suteikė galimybių atleistiems darbuotojams kuo greičiau sugrįžti į darbo rinką. Audito Rūmai taip pat padarė išvadą, kad tais atvejais, kai fondas buvo naudojamas bendrai finansuoti paslaugas, kurių paprastai nebuvo valstybėse narėse, pavyzdžiui, atleistų darbuotojų mokymus, buvo suteikta didžiulė pagalba mūsų žmonėms. Dėl šios ataskaitos pasisakiusi Komisija pažymi, kad Europos globalizacijos fondo suteiktą paramą reikėtų vertinti kaip tarpusavyje susijusių priemonių, kurios kaip visuma padeda sėkmingai atlikti finansuojamas operacijas, rinkinio finansavimą. Iš tiesų Europos globalizacijos fondas remia darbuotojus, teikdamas įvairią pagalbą, įskaitant išmokas, kuriomis užtikrinama, kad aktyvumo skatinimo priemonių taikymo laikotarpiu darbuotojams pakaktų pajamų ir kartu jie galėtų pasinaudoti įvairiomis finansuojamomis priemonėmis, pavyzdžiui, mokymo programomis. Lietuva ne vieną kartą sėkmingai yra pasinaudojusi Europos globalizacijos fondo teikiama parama, pavyzdžiui, Alytaus „Tekstilė“, AB „Snaigė“, finansinė pagalba taip pat buvo skirta atleistiems darbuotojams iš pastatų statybos, baldų gamybos ir drabužių siuvimo veiklos krypčių. Kartu su valstybės skiriamomis lėšomis, šio fondo parama jiems padeda keisti kvalifikaciją, kurti verslą ar susirasti naują darbą."@lt2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph