Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-11-12-Speech-3-181-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141112.17.3-181-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Európsky dvor audítorov opäť raz našiel chyby za miliardy. Už dvadsiaty rok po sebe sa zase raz konštatuje, že sú chyby, a zase sa nič nezmení. Pritom ide len o chyby, ktoré sa týkajú výdavkov robených v rozpore s pravidlami. Vôbec sa nezisťuje, že koľko výdavkov bolo nezmyselných. Európsky dvor audítorov konštatuje, že na prvom mieste je minúť peniaze, na druhom, aby to bolo s nejakými administratívnymi pravidlami, a až potom sa rieši, či to vôbec má zmysel. Toto je celé pomýlené. Toto nie je myšlienka, na ktorej stojí Európa – brať peniaze od daňovníkov a rozdávať ich späť. Tu nie je predsa zmysel ten, aby sa politici hrali na Ježiška – brali ľuďom peniaze a nejakým iným ich dávali. Výdavky treba skresať. Spoločná poľnohospodárska politika je prežitok z minulého storočia. Treba ju zrušiť. To je hneď 50 miliárd. Takisto eurofondy. Tie prinášajú len zlo do tých krajín."@sk2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph