Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-10-22-Speech-3-481-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20141022.24.3-481-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hong Kong je nepochybne predzvesťou rozsiahlych demokratických procesov v celej Číne. Iste, komunistická strana ich môže zastaviť, ale ukazuje sa, že by to mohla urobiť len za cenu veľkých obetí, čo by v priamom svetle ukázalo brutálnu tvár čínskeho režimu. Je to veľká výzva pre Európsku úniu. Napriek úsiliu o dobré vzťahy s Čínou v prípade brutálneho potlačenia demonštrácií nemôže Európska únia mlčať, ale to prirodzene vyvoláva konflikt s Čínou. Je na to Európska únia pripravená? Je tu konflikt s Ruskom, s islamským extrémizmom, ak sa pridá konflikt s Čínou, Európska únia musí byť pripravená na dlhodobý zápas. Tento stav si vyžiada zmenu aj celej zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie. I v tomto kontexte je načase nanovo premyslieť politiku strategických partnerstiev, o ktorých hovoríme vo veľmi voľnej podobe, a je skutočne potrebné to postaviť do jasne definovanej podoby, ktoré krajiny sú našim strategickým partnerom. To nemôžu byť iba krajiny podľa veľkosti, ale aj podľa hodnôt. No a samozrejme musíme bez predsudkov nanovo premyslieť aj obranno-vojenskú koncepciu Európskej únie."@sk2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph