Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-09-18-Speech-4-170-375"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20140918.25.4-170-375"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Es balsoju "par" rezolūciju par stāvokli Ukrainā un Eiropas attiecībās ar Krieviju, jo EP nosodīja atkārtoti Krievijas "hibrīdkaru" pret Ukrainu un pauda nopietnas bažas par iespējamu Krievijas karaspēka tālāku ofensīvu ar mērķi izveidot "sauszemes koridoru" uz Krimu un tālāk līdz Piedņestrai. Svarīgi, ka pirmo reizi EP dokumentā ir skaidri teikts - kontrakts par Mistral tipa karakuģu piegādi Krievijai neatbilst ES rīcības kodeksam par ieroču eksportu un ES kopējiem noteikumiem par militāru tehnoloģiju un ekipējuma eksporta kontroli. Es uzskatu, ka ir jāpieņem skaidri noteikti indikatori, kuru ievērošana ļautu apturēt vai atcelt sankcijas pret Krieviju. Savukārt "pretsankciju" ietekmes mazināšanai jāizskata iespējas izmantot arī tos ES līdzekļus, kas nav paredzēti lauksaimniecībai. Manuprāt, tas ir būtiski, ka EP rezolūcijā uzsvērts, ka ES un NATO dalībvalstis divpusēju attiecību līmenī var Ukrainai piegādāt tās drošībai un aizsardzībai vajadzīgos ieročus, tehniku un tehnoloģijas un ka nākotnē Ukrainai ir visas tiesības kandidēt uz ES dalībvalsts statusu."@lv2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph