Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-09-15-Speech-1-107-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20140915.18.1-107-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Eiropas zemnieki šobrīd pārdzīvo grūtus laikus dēļ Krievijas lēmuma aizliegt lauksaimniecības produktu importu no Eiropas Savienības. Piemēram, piena iepirkuma cena Latvijā dažu nedēļu laikā ir nokritusies par 30% vai 40% un šobrīd ir zem 19 centiem par litru. Arī piena pārstrādes uzņēmumi Krievijas tirgus slēgšanas dēļ cieš ievērojamus zaudējumus. Pašlaik Latvijas zemnieki par 99,1 % ir izpildījuši piena kvotas. Govs nav mašīna, kuru var izslēgt. Tā turpina ražot pienu. Tāpēc es uzskatu, ka ES institūcijām ir jāpieņem lēmums nepiemērot soda naudu par kvotas pārsniegšanu atlikušajos mēnešos līdz kvotas atcelšanai 2015.gadā. Šāds lēmums palīdzētu saglabāt daudzas piena saimniecības Centrālajā un Austrumeiropā. Taču šodien embargo apstākļos tas nav tikai ekonomisks lēmums, tam ir nepieciešama politiska griba. Mani interesē Eiropas Komisijas viedoklis par to, vai varētu atcelt soda naudas valstīm, kuras būs pārsniegušas piena kvotas, un kāds atbalsts būtu pieejams piena ražotājiem (t.i. lauksaimniekiem), jo KLP paredzētie pasākumi attiecas tikai uz piena apstrādi."@lv2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph