Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-07-15-Speech-2-104-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20140715.8.2-104-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Es apzinos, ka šis sitiens būs mūsu visu, visas Eiropas virzienā. Taču daudz lielāks drauds Latvijai, Igaunijai, Lietuvai, Polijai un citām valstīm ir Krievijas pieaugošā agresivitāte. Tad, ja notiks kaut kas neatgriezenisks, tā cena, ko ekonomiski Eiropa maksās, ir daudz lielāka. Mūsu rīcībā ir citi līdzekļi, kā pusotra gada laikā dažādot enerģijas piegādes Eiropā, un mums ir jārīkojas nekavējoties, lai radītu Eiropas enerģētisko savienību."@lv2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph