Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-04-16-Speech-3-760-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20140416.85.3-760-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Es šodien balsoju pret šā likuma apstiprināšanu pirmajā lasījumā, jo uzskatu, ka tajā joprojām ir pārāk daudz neskaidrību, kuras vajag atrisināt, lai varētu runāt par Eiropas politisko partiju statusu un finansēšanu. Kopā ar saviem kolēģiem esmu paudusi šīs bažas EP pārstāvjiem, tāpat arī Padomes pārstāvji ir informēti par riskiem, kurus šajā regulā saskata Latvija. Ņemot vērā pašreizējos notikumus Ukrainā, mums ir jābūt divtik uzmanīgiem, lai mūsu likumdošanu neizmantotu Eiropas Savienības pretinieki. Ceru, ka jaunais Parlamenta sasaukums sarunās ar Padomi un Komisiju radīs risinājumu problēmu jautājumiem šajā regulā, lai to varētu apstiprināt."@lv2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph