Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-04-16-Speech-3-233-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20140416.46.3-233-500"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Es atbalstīju priekšlikumu regulai par dzīvnieku veselību un gribu pateikties kolēģei Paulsen par viņas ieguldīto darbu, lai mēs šodien varētu pieņemt šo regulu. Ziņotājai izdevās apvienot politiskas grupas un panākt kompromisu, kuru mēs varam atbalstīt. Domāju, ka arī Latvijas zemnieki ir apmierināti ar atrasto kompromisu. Personīgi es un arī ETP grupa balsojām pret dažiem priekšlikumiem, kuri bija iesniegti plenārsēdei, jo uzskatām, ka tie nebija piemēroti šai regulai. Visbeidzot es vēlētos pateikt paldies ETP grupas ēnu ziņotājai Elisabeth Jeggle par viņas ieguldīto darbu. Šis bija viņas pēdējais ziņojums pirms došanās pelnītā atpūtā."@lv2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph