Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-04-16-Speech-3-076-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20140416.5.3-076-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Mówimy o kolejnej – 13 rezolucji w sprawie Ukrainy w Parlamencie Europejskim, ale ta rezolucja w sprawie Ukrainy to jest również świadectwo o nas, członkach Unii Europejskiej. Przed chwilą mówiliśmy - nigdy więcej wojny, wspominając 100-lecie wybuchu I wojny światowej, a na Ukrainie widzimy w przekazach, że na ulicach Kramatorska jeżdżą czołgi, które mają zatkniętą flagę Rosji. To otwarty konflikt, mający charakter wojny pełzającej, prowadzący do rozbioru Ukrainy. Komisarz Füle stwierdził, że kwestionuje się pojęcie wolnej Europy i to jest nie do zaakceptowania, wszyscy się z tym zgadzamy. Ukraina bowiem ma prawo do obrony swojej ojczyzny, ale również ma prawo, do obrony swojej niepodległości. My natomiast budujmy wspólny front wszystkich członków Unii Europejskiej. Nasze solidarne decyzje np. bez eksportu broni, która nawet jest zamówiona, bez próby obchodzenia embarga wprowadzonego przez Rosję na eksport do Rosji choćby nawet produktów żywnościowych, to decyzje, które pokazują, czy jesteśmy skuteczni, czy nie. Nie tylko wprowadzone restrykcje, to są decyzje które również rozstrzygają o tym, jaka będzie nasza przyszłość. Zdajmy sobie sprawę, że ma to doprowadzić m. in. do zaprzestania przygotowywania wyborów prezydenckich na Ukrainie. Ale kryzys na Ukrainie to próba dla Unii, albo wyjdziemy wzmocnieni, albo podzieleni, słabi. Dobrze, że płynie gaz ziemny z Niemiec, przez Polskę do Ukrainy, ale to jest jeden z pierwszych kroków pokazujących, że jesteśmy w stanie podjąć takie decyzje."@pl2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph