Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-04-15-Speech-2-848-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20140415.114.2-848-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Gospođo predsjedavajuća, direktiva iz 1993. je promašaj jer je bilo samo sedam povrata. Izmjene su dakle potrebne, posebno u borbi protiv organiziranog kriminala, korupcije i u zaštiti kulturne baštine. Pozdravljam tekst u dijelu koji omogućava povrat kulturnih dobara koja su otuđena i prije 1993. Poželjno je da se u legislativnoj brizi za povrat umjetnina vodi briga o rangu i vrijednosti pojedinih spomenika koji predstavljaju zaštićeno nacionalno dobro, odnosno u mjerama zaštite kulturnih dobara po nacionalnim zakonodavstvima. Ubrzanje i olakšavanje povrata ili nadoknada u pitanjima umjetničkih spomenika veoma je složeno pitanje. Treba međutim napomenuti kako pojedini predmeti koji mogu biti ili trebaju biti brže ili lakše vraćeni nisu nužno umjetnički predmeti. Posebno je važno da se dijelovi otuđenih kulturnih dobara vraćaju odnosno u zbirke cjeline i kontekstu u kojem jedino mogu govoriti i predstavljati svu onu vrijednost kada god je to moguće. Slažem se da je povrat umjetnina važno etičko pitanje i da tako treba pristupiti stvaranju europske liste otuđenih kulturnih dobara."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph