Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-04-15-Speech-2-382-500"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20140415.62.2-382-500"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Kao što smo mogli svjedočiti 2007. godine, financijska kriza pokazala je da na razini Unije ne postoje dovoljno djelotvorni instrumenti za rješavanje problema nezdravih kreditnih institucija. Direktiva o oporavku i sanaciji banaka kreditnih institucija i investicijskih društava postavlja održiva i vjerodostojna pravila u slučajevima propasti banaka u državama članica uz solidnu ideju financiranja tih institucija, koje bi bilo riješeno financiranjem od strane banaka. Upravo donošenje ovog okvira uvjet je za ostvarivanje Jedinstvenog nadzornog mehanizma, kao jednog od ključnog stupa bankovne unije. Cilj je bankovne unije stvaranje integriranoga financijskog okvira čime bi se zaštitila financijska stabilnost i troškovi propasti banaka sveli na najmanju moguću mjeru. Vrlo sam zadovoljan ishodom šestomjesečnih pregovora s Vijećem, te smatram da bi ovim paketom mjera za koje smo se borili mogli promijeniti nabolje dosadašnji način sanacije kreditnih institucija i investicijskih društava. Jedinstveni nadzorni mehanizam apsolutni je prioritet za daljne funkcioniranje Unije."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph