Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-04-15-Speech-2-114-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20140415.7.2-114-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand! Kære kollegaer, jeg vil gerne sige tusind tak for en rigtig god debat, vi har haft her til formiddag, om produktsikkerhedsforordningen og markedskontrolforordningen. Vi har et ansvar for at sikre et ordentligt og trygt indre marked for både forbrugere og virksomheder. Til trods for vores uenigheder her i Parlamentet er det lykkedes os at slå bro over uenighederne og finde løsninger – løsninger, der gavner forbrugerne, og løsninger, der gavner virksomhederne. Det er et klart signal til borgerne om, at vi i Europa-Parlamentet faktisk godt kan finde brugbare løsninger. Derimod må jeg sige, at Rådet har et kæmpestort problem, og jeg vil godt opfordre Rådet til at komme op i omdrejninger og nå frem til en holdning til hele denne produktsikkerhedspakke. Vi har brug for handling. Vi har brug for at sikre, at det indre marked er til for borgerne. Borgerne skal ikke være til for det indre marked. Med Europa-Parlamentets forslag tager vi et kæmpestort skridt i retning af at sikre et langt bedre og mere trygt indre marked. Tusind tak for debatten."@da1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph