Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2014-04-14-Speech-1-231-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20140414.22.1-231-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Domnule Președinte, vreau să folosesc această oportunitate pentru a face un scurt bilanț al activității Parlamentului European și, de asemenea, să mulțumesc în egală măsură alegătorilor, care m-au învestit cu încrederea lor. Parlamentul a contribuit la stabilirea unor reguli pentru eliminarea speculației financiare a fraudei, a evaziunii fiscale, a dezvoltat garanția pentru tineret, de asemenea, a acordat ajutorul tehnic pentru atragerea fondurilor Băncii Europene de Investiții, a permis reducerea tarifelor de roaming și, nu în ultimul rând, a apărat libertățile individuale prin respingerea ACTA. De asemenea, forul legislativ a susținut parcursul european al Republicii Moldova și a susținut negocierea de acorduri comerciale cu Statele Unite și Canada, reamintind în acest context necesitatea eliminării vizelor pentru cetățenii români în aceste două state. Îmi exprim speranța că noul Parlament și noua Comisie vor continua să îmbunătățească proiectul european, să apere interesele tuturor cetățenilor, să combată tendințele xenofobe și, nu în utlimul rând, trebuie găsite soluții pe termen lung pentru eliminarea șomajului, în special în rândul tinerilor."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph